Najstariji arheološki artefakt u istoriji igranja


Većina ljudi ne zna da su društvene igre nastale pre pojave pisanog jezika. Pa, da li znate možda ili pretpostavljate koja je bila prva igra za koju postoje istorijski podaci?

Baca se, baca se, baca se...Kocka!

Danas se kocka nalazi u većini društvenih igara kao neodvojivi deo sreće koja nam određuje dinamiku igre, a ugrađena je u sam temelj istorije društvenih igara.

Serija od 49 obojenih kamenih kockica starih 5.000 godina je nađena na pogrebnom mestu u jugoistočnoj Turskoj, Ove kockice su jedan od najstarijih arheoloških artefakta u ljudskoj istoriji igranja.Коментари